Pensioen DGA, naar de toekomst toe

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen beheer en overige fiscale maatregelen. 

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. 

Voor het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer zijn er nog keuzes te maken:
1. Afkopen (met belastingkorting)
2. Omzetten in een Oudedagsverplichting (ODV)
3. Premievrij pensioen in stand laten 

Voor keuze 1 en 2 moet u uiterlijk in 2019 actie ondernemen. Neemt u geen beslissing dan geldt automatisch keuze 3. 

We brengen u in een vrijblijvend gesprek graag op de hoogte wat de keuzes voor u betekenen.