Pensioen DGA, naar de toekomst toe

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen beheer en overige fiscale maatregelen. 

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. 

Inmiddels heeft u een keuze moeten maken tussen:
1. Afkopen
2. Omzetten in een Oudedagsverplichting (ODV)
3. Premievrij pensioen in stand laten. 

Heeft u geen keuze gemaakt, dan is de automatische keuze 3.
Voor alle opties geldt dat u naar de toekomst geen pensioen meer opbouwt. 

We informeren u graag in een vrijblijvend gesprek welke mogelijkheden er nog zijn om fiscaal vriendelijk voor uw oudedag te sparen.